Så blir du av med huvudlöss

Huvudlöss är en riktig plåga som är vanligast hos barn men som även förekommer hos vuxna. Dock smittas de flesta vuxna av sina eller andra närståendes barn eftersom huvudlöss främst sprids via skolor och dagis. Trots att de flesta någon gång i sitt liv kommit i kontakt med löss, finns det fortfarande en hel del okunskap kring detta. Det finns en mängd vanliga missuppfattningar kring löss.Huvudlöss sprids genom att någon med lös kommer i kontakt med andra människor. Löss kan inte flyga eller hoppa. I vissa fall kan lössen förflytta sig från en person till en annan via mössor och hårborstar. Att man får löss har absolut inget med dålig hygien att göra. Löss lever av blod som den får genom hårbottnen. Lössen är inte farliga och sprider inga sjukdomar men de orsakar klåda i hårbotten. Det här kan vara mycket obehagligt och jobbigt.

Hur ser lössen ut

I regel är lössen gråsvarta men de kan även se lite rödaktiga ut om de precis fått i sig blod. De är ca 2-3 mm långa och har inga vingar. De har gripklor som de rör sig uppför hårstråna med.

Hur bli av med huvudlöss

Att upptäcka själva lössen med blotta ögat kan vara svårt eftersom de gärna gömmer sig när man rör i håret. Det som är lättast att upptäcka är istället gnetter, det vill säga lusägg. Detta gör man enklast genom att luskamma håret över ett vitt papper eller t.ex. en spegel, och se efter om det ramlar ned ägg. Var noga med att kamma från hårroten, eftersom det är där äggen finns! Var även noggrann med att kamma igenom håret och inte missa delar av det, för bästa resultat.

Går det att undvika huvudlöss

Att använda lusmedel i förebyggande syfte är inte att rekommendera eftersom lössen då kan utveckla en motståndskraft mot medlet, bli resistenta mot det. Däremot kan man luskamma håret med jämna mellanrum för att se om man hittar löss eller lusägg. Detta är framför allt att rekommendera i samband med terminsstarter för barn.

Lusmedel

Det finns massvis med receptfria lusmedel att få tag på via apotek på nätet. De flesta är mycket effektiva men på grund av lössens förmåga att bli resistenta mot medel som används ofta rekommenderas det att variera mellan olika lusmedel. Tänk på att du bör genomgå hela behandlingen för att bli av med alla löss och lusägg helt. Avbryt inte behandlingen i förtid även om du känner dig symptomfri. Behandla gärna hela familjen fast det kanske bara är en familjemedlem som blivit drabbad.

Behandling av huvdlöss

Huvudlöss behandling – Tipsen som hjälper dig
Många småbarnsföräldrar som har barn på dagis eller i skolan kommer dessvärre i kontakt med huvudlöss oftare än vad de skulle önska. Att få huvudlöss är inte farligt och det har inget att göra med bristande hygien. En korrekt behandling av huvudlöss för alla i familjen är viktigt för att undvika att familjemedlemmarna smittar varandra och andra i onödan.

Luskamning

Att luskamma håret är en bra början, eftersom detta är det enklaste sättet att upptäcka en lussmitta på. För att luskamma håret, köper du helt enkelt en speciell luskam, som är tätare än en vanlig kam, och kammar metodiskt hela håret ovanför ett vitt papper eller en spegel, för att se om du får ut löss eller lusägg ur håret. Det bästa resultatet får du om du luskammar i blött hår. Om det känns svårt att kamma, kan du även använda lite balsam på kammen, för att få det att gå lättare. Det är en bra vana att luskamma i samband med terminsstarter i skolan och när man vet att andra barn i skolan, på dagis eller i bekantskapskretsen blivit drabbade.

Symptom på huvudlöss

Huvudlöss är ett vanligare problem än vad många tror, och har inget att göra med levnadsvanor eller hygien utan vem som helst kan bli drabbad. Men hur vet man egentligen om man fått löss. Det absolut vanligaste symptomet är långvarig och jobbig klåda i hårbotten. Ser man någon som kliar sig mycket i hårbotten är det därför ett ganska bra tecken. Klådan och att den sitter i så länge gör även många rastlösa, irriterade och oroliga. Att den som drabbats lämnar efter sig en slags ”svart puder” på kudden är också ett tydligt tecken. Detta svarta puder är ofarligt och är egentligen lössens avföring eller deras skinn som ömsats.

Man kan även ta fram ett förstoringsglas och titta i hårbotten efter lusägg. Dessa är lättare att upptäcka med blotta ögat än själva lössen, som gärna gömmer sig. Om du drabbats av dessa symptom är nästa steg att använda en luskam för att finkamma hela håret. Kamma ovanför ett vitt papper eller en spegel eller något annat där det är lätt att upptäcka löss och ägg som trillar ned. Var noga med att gå igenom hela håret metodiskt för att inte missa någon del.

Loppor hos djur och människor

Loppor hos djur och människor är något som de flesta drabbas av någon gång i livet. Det har inget med bristande hygien eller liknande att göra utan loppor kan komma till i princip vem som helst. Här kommer lite användbar information om loppor som kan vara bra att känna till.

Vad är loppor

Lopporna är svart-bruna till färgen och kan lätt upptäckas av blotta ögat. Vad de gör är att de suger blod av människor eller djur. Detta orsakar både klåda samt även andra hudskador emellanåt. I regel fäster de sig under längre tid på djur. De är därför främst besvärande för husdjur.

Var förekommer de

Lopporna är vanligast hos djur, och sprids ofta mellan hundar och katter, men även människor kan bli drabbade. Vidare finns det även en mängd loppor som människor i regel inte kommer i kontakt med, t.ex. fågelloppor samt igelkottsloppor. Lopporna är allra vanligast under sommaren, då får de flesta djuren dem. I regel smittas de flesta djur genom närkontakt med andra djur som redan drabbats, och de människor som drabbas av loppbett, gör då detta genom närkontakt med djuren. Många husdjursägare väljer därför att påbörja förebyggande loppbehandlingar innan sommaren, för att undvika att husdjuren drabbas av loppor under sommarens gång.

Symptom hos djuret

För det första kliar det förstås väldigt mycket, så att djuret kliar sig hela tiden, ofta tills att huden går sönder eller tills andra hudproblem uppstår, är det vanligaste och tydligaste symptomet. Ofta biter lopporna på flera ställen relativt nära varandra.

Hur behandlas man

Det finns receptfria loppmedel, både för förebyggande behandlingar samt för behandling när husdjur redan drabbats, om det gäller lopporna som drabbar hund och katt. Vissa av behandlingarna kan dock vara mycket långa och tidskrävande, beroende på vilken typ av loppa djuret drabbats av.

I regel behandlas inte människor med loppmedel, eftersom lopporna inte sätter sig på människan, utan endast biter människan oregelbundet. Det enda undantaget är om loppbetten leder till infektioner eller andra problem med huden, pga. långvarit klåda, då kan det vara värt att be någon inom sjukvården ta en titt på huden, för att lindra klådan och läka eventuella infektioner.

Att tänka på

Om du har flera husdjur hemma bör alla djuren behandlas samtidigt. Tvätta dessutom till exempel liggunderlag samt filtar och annat som djuren använder samtidigt. Om djuret samtidigt som du tror att den drabbats av lopporna verkar konstig, är väldigt trött eller liknande, bör du besöka en veterinär innan du påbörjar behandlingen. Om du tror att du har massvis med loppor hemma, kan du även kontakta till exempel Anticimex för att be dem utföra skadedjursbekämpning hemma. Detta är dock i regel endast nödvändigt vid väldigt allvarliga lopproblem.